Italo Kalvino

Italo Kalvino (1923–1985) jedan je od najznačajnijih italijanskih pisaca 20. veka. Tokom svog stvaralaštva bio je blizak različitim tendencijama, najpre neorealizmu, kasnije postmodernizmu, sve vreme zadržavajući naizgled jednostavan stil i fokus na procesu pripovedanja. Jedna od njegovih osnovnih preokupacija je ispitivanje zakonitosti interpretacije stvarnosti kroz naraciju i logiku priče. Među uticajima se mogu izdvojiti: semiotika, strukturalizam, Borhesove pripovetke, narodna priča i bajka. Njegova najpoznatija dela su – Naši preci, Kosmikomike, Ako jedne zimske noći neki putnik, Nevidljivi gradovi. Dobitnik je ordena Legije časti i brojnih nagrada; više puta je predlagan za Nobelovu nagradu.

.