O NAMA

CEO

NIKOLA GAZDIC

Nikola Gazdić je student ekonomije. Preselio se 2014. u Njujork i od tada živi i radi na relaciji Njujork – Beograd. Zaljubljenik je u prirodu, profesionalno se bavi sportskim penjanjem. Pričom ga je zarazio deda i ova početna Nikolina strast je kasnije prerasla u ljubav prema knjigama i želju da se bavi izdavaštvom i tako okupi oko sebe ljude sa sličnim interesovanjima, što predstavlja sjajan način da se dobre priče dalje dele i čuju.

UREDNICA

NAĐA PARANDILOVIĆ

Nađa Parandilović je rođena 1990. godine u Priboju. Osnovne i master studije završila je na Filološkom faklultetu u Beogradu na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Više od tri godine bavi se lektorskim i uredničkim poslom u izdavaštvu. Radi istraživanja u oblasti prozodije i eksperimentalne fonetike. Zanimaju je sintaksa, kognitivna lingvistika i sociolingvistika, kao i umetnička funkcija jezika.

UREDNICA

MAŠA TOMANOVIĆ

Maša Tomanović rođena je 1995. godine u Beogradu. Završila je osnovne i master studije opšte književnosti i teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Interesuje je analiza književnog teksta, posebno stilistička kritika i naratologija. Najviše čita modernističku prozu i poeziju.

DIZAJN

MILŠA NIKOLOVSKI

Milša Nikolovski je rođena 1996. godine u Beogradu gde je završila master studije na Arhitektonskom fakultetu. Zanimaju je svi domeni vizuelne kulture i mesta preklapanja sa verbalnim.

SARADNICI

UREDNIK

JOVANA SAVIĆ

DIZAJNER

DIEGO MALLO

PREVODILAC

STEFAN PIPER

PREVODILAC

STEFAN KOSTADINOVIĆ