Pitigrili

Dino Segre (1893–1975), poznatiji pod pseudonimom Pitigrili, bio je italijanski
pisac i novinar. Proslavio se romanom Kokain (1921), koji se zbog bavljenja
narkoticima i seksualnošću našao na listi zabranjenih knjiga Katoličke crkve, ubrzo
postao klasik i doživeo brojna izdanja. Godine 1924. pokrenuo je magazin Grandi
Firme, koji je okupljao veliki broj mladih autora, sve dok 1938. nije ukinut pod
fašističkim režimom. Kako je bio jevrejskog porekla, veći deo života bio je u
nemilosti vlasti. Tokom tridesetih je sarađivao sa fašističkom obaveštajnom
službom, zbog čega je nakon pada fašizma uglavnom bio prezren od savremenika.