AVANTURA JEDNOG VOJNIKA (1949)

Ako su ovo većim delom priče o tome kako se jedan par ne sreće, u njihovom ne sretanju autor kao da umeće ne samo razlog za očajanje, već i jedan ključni element – ako ne i samu suštinu – ljubavnog odnosa Iz Kalvinove uvodne beleške uz prvo izdanje               […]