PORUČNIK GALICIN

Amerikanka je imala dvadeset tri godine. Zvala se Kimberli, ali su je zvali Kim. I mi smo je isto zvali – Kim. Nekoliko meseci je bila unBugarskoj i već je naučila poneku reč. „Mno-go hu-ba-vo!”, rekla je posle crkvene službe u jednom manastiru blizu Sofije na Raspeti petak, gde smo se i upoznali. Vrlo često […]