Din Oksedin

“U mračnim vremenima Hoće li isto biti pevanja? Da, biće pevanja. O mračnim vremenima.” Bertold Breht Din Oksendin se penje pokvarenim pokretnim stepenicama ka stanici Frutvejl, preskačući podva stepenika odjednom. Kada se popne na peron, voz koji je mislio da će propustiti zaustavi se nasuprotnoj strani. Jedna kapljica znoja slije mu se sa kape niz […]