MOĆ REVERZIBILNOSTI KOJA POSTOJI U FATALNOM

Uvid u intelektualni genij Žana Bodrijara kroz zanimljiv intervju koji je dao za časopis Psihologija u maju 1983. Sa njegovim dubokim opažanjima i revolucionarnim idejama, Bodrijar i danas ostaje izuzetno aktuelan i relevantan. Njegova analiza savremenog društva, kulture i medija i dalje pruža dragocene uvide u našu postmodernu stvarnost. Ovaj intervju je za sve one koji žele razumeti i kritički sagledati današnje društvene i kulturne izazove.