UMETNOST FIKCIJE, INTERVJU SA SUZAN SONTAG (2. DEO)

suzan sontag laying

Razgovarao Edvard Hirš Paris Review (br. 137, zima 1995) Ali predavali ste tek u svojim dvadesetim godinama i odbijali ste bezbrojne pozive da se vratite univerzitetskoj nastavi. Da li je to zato što ste shvatili da su biti akademik i biti kreativni pisac nespojivo? SONTAG Da. Gore nego nespojivo. Videla sam kako akademski život uništava […]