UMETNOST FIKCIJE, INTERVJU SA SUZAN SONTAG (4. DEO) 

suzan sontag laying

Razgovarao Edvard Hirš Paris Review (br. 137, zima 1995) Da li čitate recenzije svog rada? SONTAG Ne. Čak ni one za koje mi je rečeno su povoljne. Sve kritike me uznemiravaju. Ali prijatelji mi daju određeni palac gore, palac dole šta oni osećaju. Posle Pribora smrti niste mnogo pisali nekoliko godina. SONTAG Bila sam veoma […]